liefde

De Zachte Landing

De Zachte Landing admin

Afgelopen twee maanden in diepe afzondering doorgebracht. Even geen ontmoetingen met mensen, even vrij van het systeem, enkel en alleen ‘zijn’ met de energie die binnen in mij beweegt.

Dagelijks breng ik uren door in de natuur en brengt me meer en meer in diepe verbinding met moeder aarde. Intense liefde en dankbaarheid voor haar aanwezigheid in en rond mij. Haar te voelen en toe te laten in mijn hart zorgt ervoor dat er een diep vertrouwen binnen in mij ontstaat in overgave te zijn aan wat zich aandient. Helemaal in het moment te zakken zonder iets te moeten, los van wat is geweest en wat er komen gaat. Ruimte te creëren wat zich wil zich laten zien, wat er zichtbaar wil worden…

The Death Of My Ego

Ik ga zitten onder een boom vlak bij het water en sluit mijn ogen. Het eerste wat ik ervaar is mijn ego die zijn uiterste best doet me te verleiden met negatieve gedachten en gehechtheden. Te zorgen dat ik niet in deze staat van ‘zijn’ kan zakken en me verlies in zijn bezigheden. Ik ervaar zijn diepe angst om vergeten te worden, dood te gaan. En toch is zijn verleiding niet meer voldoende. Ik ervaar een stroming van liefde en compassie voor hem zonder dat ik mijzelf in hem verlies en laat me meevoeren door de stilte, mijn ego achterlatend. Een diepe energie van liefde en eenheid stroomt mijn lichaam binnen die mijn begrenzing tussen mijn lichaam en moeder aarde laat verdwijnen, lichaam overstijgend. Meegenomen naar een andere dimensie waar tijd geen rol meer speelt.

Roerloze Eeuwigheid

Het is al schemerig wanneer ik even mijn ogen open doe en bewust wordt van mijn omgeving. Vlak voor mij aan de rand van het water staan reeën te grazen. Door mijn roerloze aanwezigheid en stilte ervaren zij mij als onderdeel van het grotere geheel. Opnieuw sluit ik mijn ogen en wordt overmand door een diepe duisternis van ‘het niets’. En dan ervaar ik iets groots, iets oneindigs… ik wordt volledig opgeslokt door een roerloze eeuwigheid, een oneindigheid, waar geen einde en geen begin bestaat. Een moment van paniek hieruit weg te willen, een diepe existentiële angst van op gegeten te worden door de duisternis, dood te gaan. En toch is mijn verlangen groter. Ik geef me over aan deze oneindige ruimte van niets en van alles. Het enige wat ik kan doen is zakken, dieper en dieper en dan… te voelen dat er geen bodem is. En in dit diepe specifieke moment van wording voel ik dat ik gedragen wordt door iets veel groters dan mezelf. Tranen stromen over mijn gezicht van ontroering en diepe liefde. Deze duisternis is het licht en het licht is deze duisternis, de dimensie van liefde, van puur genot. Het belichamen van deze liefde is zo licht en intens. En in dit moment van intense wording voel ik me gedragen door moeder aarde, zo licht en teder. De zachtste landing die ik voor het eerst in mijn leven heb mogen ervaren. ‘Ik ben liefde!’

Corona Voordeel; De Kracht Van Afstand Houden In De Cacao Ceremonie

Corona Voordeel; De Kracht Van Afstand Houden In De Cacao Ceremonie 1200 1200 admin

De 1,5 meter die we geacht worden aan te houden ten opzichte van elkaar door de corona, blijkt een positieve uitwerking te hebben voor mijn cacao ceremonies. En ik hoor je denken:’ afstand houden, niet knuffelen, hoezo is dat een voordeel voor de cacao ceremonie waar liefde en verbinding zo centraal staat…?’

Doordat mijn intieme ceremoniële ruimte niet al te groot is ben ik genoodzaakt om met kleinere groepen te gaan werken zodat iedereen die deelneemt aan de ceremonie een eigen plek heeft om te kunnen reizen ‘in afstand van elkaar’. Om deze ceremoniële ruimte zo in te richten dat ik voldoe aan deze richtlijnen wil het zeggen dat ik dan plek heb voor vijf vrouwen in plaats van 10 tot 12 vrouwen. 
De eerste keer dat ik de ceremoniële ruimte op deze manier aan het klaar maken was op de ochtend voor de cacao ceremonie, ervoer ik direct een andere energie. De ceremoniële ruimte was voelbaarder intenser en serener, rustiger.

Je eigen ruimte voelen

Een aanwezige energie voor iedere vrouw om haar in haar licht te zetten en in verbinding te brengen met haar eigen liefde in haar eigen ruimte. De ruimte voor iedere vrouw zich vrij te bewegen in haar eigen energieveld, haar eigen bubbel waarin zij instaat wordt gesteld volledig op zichzelf te richten, haar eigen energie te voelen zonder de vermenging van de andere aanwezige. Het raakt me dit te mogen voelen. Wat hebben veel vrouwen dit nodig. Het hebben van eigen ruimte, zonder met anderen bezig te hoeven zijn. Enkel en alleen haar eigen liefde te voelen stromen in haar hart, haar heilige lichaam waar haar wijsheid verborgen ligt.

Voor een ander zorgen om niet te hoeven voelen

Veel vrouwen die een ritueel bij mij ontvangen, hebben als thema ‘ Hoe kan ik beter voor mijn eigen energie zorgen zonder teveel met anderen bezig te zijn, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de energieën van anderen niet in mijn veld laat komen. Het put me volledig uit!’ Deze thema’s spelen bij veel vrouwen een rode draad in hun leven. Het verlangen is groot om om meer ruimte voor haar zelf te creëren, energieën van anderen niet in haar veld te laten komen. Vrouwen hebben vaak zonder dat ze hier echt bewust van zijn de neiging om energieën van anderen op te zuigen om zo niet met zichzelf bezig te hoeven houden, zichzelf niet te hoeven voelen. Het geconditioneerde gedrag dat het fijn is om vooral met anderen bezig te zijn om maar niet te hoeven voelen wat er bij jezelf is, geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor hun eigen welbevinden. De angst te voelen wat er binnen in jezelf aanwezig is, is vaak groter dan het verlangen helemaal terug te keren naar je ziel, je oorsprong. Want voordat je daar komt zal je de schaduw binnen in jezelf moeten aankijken en accepteren. En dit is precies wat er tijdens de ceremonie niet meer mogelijk is omdat er genoeg ruimte is voor iedere vrouw en de velden elkaar niet raken. En dan ontstaan er echt wonderlijke reizen die de vrouwen precies daar brengen waar ze zo lang niet meer zijn geweest; In verbinding met zichzelf, hun hart, hun lichaam, hun ziel. Werkelijk terug naar de oorsprong in de aanwezigheid van de cacao spirit!! Neem 1,5 meter afstand en voel jezelf, zorg voor jezelf, die corona is zo slecht nog niet!