vrijheid

Met Nieuwe Ogen Kijken

Met Nieuwe Ogen Kijken admin

Kun je kijken alsof je nog nooit iets gezien hebt? Kun je voelen alsof je nog nooit iets heb aangeraakt? Ik realiseer me de laatste tijd steeds vaker dat mijn ‘programmering’ me in de weg zit, maakt dat ik niet meer alles kan zien. En dat zet me aan tot een experiment: wat als ik morgenochtend wakker wordt en besluit dat ik bij alles wat ik ga doen, doe alsof het mijn eerste ontmoeting is met dat wat ik zie en ervaar op aarde.

Ik vergeet bewust alles wat ik ooit heb mogen ervaren. Ik kies om ieder volgend moment los te zien van dat wat er net was. Bewust te zijn dat er geen verbinding hoeft te zijn met gisteren, met het verleden. Dat ik ieder moment als een nieuw los moment kan ervaren, hernieuwd en ongekleurd. Los van alle herinneringen, los van het oordeel, los van het verhaal gecreëerd door mijn ego. Het verhaal waar ik zo verslaafd aan blijk te zijn, waar ik zo in geloof. De kracht te vinden mijn dag zo te bekijken dat gisteren niet bestond en morgen niet zal komen. Enkel en alleen het nu.
In dit moment, in contact met alles wat ik tegen kom of ieder object wat ik ontmoet, ontstaat er bij mij een diep gevoel van liefde en schoonheid. Ik neem een stilte waar binnen in mij, die een ruimte creëert die niet hoeft te weten. De afwezigheid van angst maakt dat ik me in liefde kan verbinden met alles wat er op mijn pad kom. Ik ervaar een heelheid binnen in mij, geen goed of fout, geen oordeel, geen verhaal. Een diepe gewortelde energie van bewegingsloosheid wat me laat ervaren dat alles precies zo is zoals het hoort te zijn.

De aanwezigheid van mijn lichaam zorgt ervoor dat ik me geaard voel, zij houdt mij hier op aarde. Sterker nog ik voel dat ik zonder haar deze energie niet kan voelen. Dat ik haar nodig heb om helemaal hier te zijn. Dit is de bron die ik voel waar we uit voortkomen is, de oorsprong… Het moment voordat we de taal leerde kennen, voor het denken, voor het verhaal waar we allemaal zo in geloven…

Deze ruimte van niets en toch alles, is waar ik mensen tijdens mijn rituelen mee in contact breng. Een ware ontmoeting met deze ruimte maakt dat mensen de moed en kracht vinden bewust te worden van hun eigen verhaal. Dat wat hen zo heeft afgeleid van deze heelheid binnen in zichzelf. Ik help ze de kracht en de moed te vinden deze ‘lege’ ruimte binnen te stappen, te ervaren. En alles waar ze zo aan gehecht zijn langzaam los te laten.

In het laatste ritueel dat ik had met een klant, liet ik hem dit ervaren. In het loslaten van zijn verhaal waar hij zo aan gehecht was, ervaarde hij deze ruimte in zijn lichaam. Dat bracht hem in pure verbinding met zijn heelheid waardoor hij voor het eerst in zijn leven echt begreep wat het betekende om in verbinding te kunnen staan met zijn hart. Een diepe ontroering bij het ervaren hiervan maakte veel tranen los. Deze reis van zijn mind met zijn sterke verleidingskracht wist hij voor dat moment even los te laten en hij begreep zijn gevoel van eenzaamheid die hij zijn leven lang al bij zich droeg. Het besef dat deze eenzaamheid voortkwam uit het verlaten van de bron waar we allemaal uit voort komen. Een stroom van tranen van verdriet, rouw en blijdschap kwamen er los, de poort naar zijn heelheid was opengezet.