Petra & Thibout

Petra & Thibout

Petra & Thibout 150 150 admin

Marlouk, dank voor het liefdevolle, open welkom wat je creëert om binnen dat veld ons als koppel te ontvangen. Je stemt af en laat ontstaan. Zo werd het ritueel een reis naar binnen, naar het hart, het lichaam. En ook een reis naar de ander, met de ander. Je begeleiding met muziek, geluid, beweging, stilte, aanraking is steeds een uitnodiging om de reis te vervolgen, met wat zich ook aandient, om dat in aanwezigheid te ervaren. Wij zijn dankbaar dat je op ons pad bent gekomen om zo Liefde te ervaren voor onszelf, voor elkaar. Voor ons een waardevolle kennismaking met het sjamanisme!